NCU MATH

Về bộ môn Toán học

• Trường Đại học Quốc Lập Trung Ương thành lập Bộ môn Toán học vào năm 1969 và tuyển sinh cho các khóa học đại học. Năm 1974, chương trình nghiên cứu Toán học S2 được tiến hành để tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Vào năm 1987, chương trình nghiên cứu Toán học S3 đã được triển khai. Đến năm 1991, số lớp đại học đã được tăng lên gấp đôi ban đầu. Năm 2019, chương trình giảng dạy đại học được chia thành hai nhóm ngành tuyển sinh: Toán học và Khoa học dữ liệu máy tính.

• Năm 2023, Bộ môn Toán có tổng cộng 28 giảng viên toàn thời gian, bao gồm 15 giáo sư, 8 phó giáo sư và 5 giảng viên trợ giảng, cùng với một số giảng viên làm việc bán thời gian.

• Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: phân tích dữ liệu, phương trình vi phân, đại số, lý thuyết số, xác suất, thống kê, tính toán số, toán rời rạc và toán học ứng dụng. Bộ môn chào đón các sinh viên quốc tế có quan tâm đến Toán học lý thuyết và ứng dụng đến tham gia nghiên cứu.

Vui lòng truy cập trang web của trường để biết thông tin liên quan đến đăng ký nhập học: https://cis.ncu.edu.tw/admissions/